Lobbying, comunicació i influència política

Lobbying, comunicació i influència política

Crec fermament en la capacitat que tenim les persones per ser agents de canvi i millorar el nostre entorn.

La política és l’instrument més eficaç per garantir canvis estables i perdurables.

Cal connectar aquests dos àmbits d’una manera més efectiva i humana.

 

Em sento orgullosa de participar en la formació de les noves generacions de professionals del lobby i els assumptes públics des de les aules de la universitat i també d’acompanyar a persones en l’exercici del poder i la política per a què desenvolupin el seu lideratge i la seva comunicació.

Parlar de «fer lobby», sovint, resulta incòmode.

La professió gaudeix de mala premsa i crec que ens costarà algun temps rever-tir la situació. No obstant això, els professionals del lobby o dels assumptes pú-blics no són res més que persones que defensen uns interessos i exerceixen la seva influència en la presa de decisions públiques. Jo he estat una d’elles i du-rant algun temps vaig tenir la sort de participar en campanyes que han aconse-guit, entre altres coses, que Espanya tingui una llei que protegeix la infància davant qualsevol tipus de violència o que l'educació de 0 a 3 anys sigui gratuïta a centres públics d'algunes comunitats autònomes. Aquestes decisions políti-ques són fruit, entre altres coses, de processos d'influència.

Participar en la vida pública és el millor antídot davant la crisi de la democràcia representativa que estem vivint. Tanmateix, aquesta participació requereix conèixer com funciona i s'organitza el procés de presa de decisions alhora que requereix el disseny i el desenvolupament d'una estratègia. Compta amb mi per acompanyar-vos en aquest procés.

Formació

1

Introducció al lobby i als assumptes públics:

Formació a mida per a empreses, organitzacions o directius que es vulguin iniciar en l'exercici dels assumptes pú-blics.
2

Lideratge i poder:

Entendre la dimensió de poder inherent al lideratge per posar-la al servei d'un projecte transformador i més humà.
3

Argumentació i construcció del missatge persuasiu:

Ser capaç d'argumentar és fonamental en la interlocució amb els stakeholders.
4

Comunicació verbal i no verbal per a la influència:

Conèix els principis de la influència i aprèn a estructurar una intervenció.

Coach acreditada i avalada per ASESCO i l'Associació de Coaching en català i ICF

Els Coachs Associats Certificats són aquelles persones que han superat i aprovat la seva formació com a Coach en una escola o centre formatiu en coaching amb un programa formatiu certificat reconegut i acreditat per ASESCO i que decideixen associar-se a l’Associació.

He treballat amb

Subscriu-te a la Newsletter